Bortforsling

I samband med trädfällning kan vi erbjuda bortforsling av grenar och virke.

 

Till vår hjälp använder vi oss av olika metoder som t ex.

Traktor med griplastarvagn.

Bil med gallersläp.

Container.

Minilastare med hydraulisk grip.

 

Vi lämnar fast pris eller löpande timtaxa beroende på vad kund önskar.